समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: 2020-06-28


छलफलको विषयः- संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको टुंगोमा पुर्‍याउन बाँकी विषयमाथि छलफल ।

मितिः- २०७७।०३।१५ गते, सोमबार,

समयः-  दिनको १:०० बजे,

स्थानः- काठघर नं. २  को सभाकक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौं ।