समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः२०७७।०३।२६ गते शुक्रबार,

समयः बिहान ११.00 बजे,

स्थानःकानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभाकक्ष(काठघर नं 2),संघीय संसद सचिवालय, सिहंदरबार।

छलफलका विषयहरुः

१.बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको पुनःश्रम स्वीकृति, मेनपावर कम्पनी र तालिम प्रदायक संस्थाहरुको नविकरण सम्बन्धमा,

२.विविध ।