समितिको बैठक सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिति: 2020-11-27


मिति : २०७७।०८।१५ गते, सोमबार
समय : दिनको २:०० बजे
स्थान :  काठ घर नं. २ को सभाकक्ष संघीय स‌ंसद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
कार्यसूची : कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल ।