उद्मोग तथाा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः२०७८/०६/१२ गते मंगलबार,
समयःबिहान ११ बजे,
स्थानः समितिको सभाकक्ष, संघीय संसद सचिवालय, सिंंहदरबार,
एजेण्डाः दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तर सम्बन्धमा छलफल।