अर्थ समितिको मिति २०७८ माघ १८ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना


छलफलको विषय:

  • १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजाको सम्बन्धमा छलफल।

कार्यक्रम: 
मितिः २०७८।१०।१८ गते, मंगलबार, बिहान ११:००  बजे
स्थानः समिति हल, भवन नं.१ (हल नं. ४०२), संघीय संसद सचिवालय।