अर्थ समितिको मिति २०७८ चैत्र १४ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना


पहिलो बैठक
छलफलको विषय:

  • आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल।

कार्यक्रम: 
मितिः २०७८।१२।१४ गते, सोमबार, बिहान १०:३०  बजे
स्थानः समितिको सभाकक्ष, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार।
 

दोस्रो बैठक
छलफलको विषय:

  • आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल।

कार्यक्रम: 
मितिः २०७८।१२।१४ गते, सोमबार, दिनको १:३०  बजे
स्थानः समितिको सभाकक्ष, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार।