समितिको पहिलो बैठकको सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पहिलो बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकाले माननीयज्यूहरूको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार  हार्दिक  अनुरोध गर्दछु ।

कार्यक्रम 
मितिः २०८०।०२।०२ गते मंगलबार,
समयः विहान ९ बजे,
स्थानः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यकक्ष, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवार ।
 
छलफलको विषय

१. परिचयात्मक कार्यक्रम,
२. प्राप्त विधेयक सम्बन्धी जानकारी,
३. विविध ।