२०८० जेठ ३१ गते बुधबार बस्ने समितिको पाँचौँ बैठकको सूचना ।


सूचना 
 
     संघीय संसदप्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
 
बैठकको कार्यसूची
मुस्लिम आयोगको प्रस्तुति सम्बन्धमा ।
 
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०२/३१  गते बुधबार,
समय: ‍दिनको २:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष।