२०८० असार ०७ गते बिहीबार बस्ने समितिको छैठौँ बैठकको सूचना ।


सूचना
 
     संघीय संसदप्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
 
बैठकको कार्यसूची
1. मधेशी आयोगको प्रस्तुती सम्बन्धमा ।
२. विविध ।

 
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०३/०७  गते बिहीबार,
समय: ‍बिहान ११:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष।