समितिको छैठौैं बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०३/१९ गते, मङ्गलबार।
समय: बिहान ०८:०० बजे।
स्थान: समिति हल, भवन नं. १ (हल नं. ४०२), संघीय संसद सचिवालय।

कार्यसूची:
१. आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीसँग छलफल,
२. विविध ।