समितिको आठौं बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०३/२७ गते, बुधबार।
समय: बिहान ११:०० बजे।
स्थान: समिति हल, भवन नं. १ (हल नं. ४०२), संघीय संसद सचिवालय।

कार्यसूची:
१. आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य र उद्देश्य, आगामी वर्षका वित्तीय र मौद्रिक प्रोत्साहन, मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु र तिनीहरुको प्रवृत्ति लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल । 
२. विविध ।