समितिको नवौं बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०४/१५ गते, सोमबार।
समय: बिहान ११:०० बजे।
स्थान: सार्वजनिक लेखा समिति हल, भवन नं.१ (हल नं. ४११), संघीय संसद सचिवालय।
कार्यसूची:
१. मिति २०८० असार २१ गतेको बैठकको निर्णयानुसार समितिमा प्राप्त विवरणमाथि      कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र लगानी बोर्डसँग विस्तृत छलफलको निरन्तरता,
२. विविध ।