समितिको दोस्रो बैठकको सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको दोस्रो बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकाले माननीयज्यूहरूको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

कार्यक्रम 
मितिः २०८०।०४।१९ गते, शुक्रबार,
समयः बिहान ११:३० बजे,
स्थानः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यकक्ष,
         संघीय  संसद  सचिवालय, सिंहदरवार ।

 
छलफलको विषय
१. समितिको आन्तरिक कार्यविधि, २०८०को सम्बन्धमा  छलफल,
२. विविध ।