समितिको तेस्रो बैठकको सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०५/११ गते, सोमबार।
समय: दिनको ३:०० बजे।
स्थान: समितिको सभाकक्ष ।
कार्यसूची:
  1. सभापतिको निर्वाचन,
  2. विविध ।