२०८० भदौ १७ गते आइतबार बस्ने समितिको बाह्रौं बैठकको सूचना ।


सूचना
 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
 
बैठकको कार्यसूची
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तुति र छलफल सम्बन्धमा ।

 बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०५/१७  गते आइतबार,
समय: ‍बिहान ११:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार।