समितिको पाँचौं बैठकको सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०६/०४ गते, विहीबार।
समय: बिहान ९:०० बजे।
स्थान: समितिको सभाकक्ष ।
कार्यसूची:
  1. समसामयिक विषयमाथि छलफल,
  2. विविध ।