२०८० असोज ०४ गते बिहीबार बस्ने समितिको तेह्रौं बैठकको सूचना ।


                                                                                      सूचना
 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
 
बैठकको कार्यसूची
-समितिमा दर्ता भएका उजूरीहरुमाथि छलफल सम्बन्धमा ।

 बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०६/०४  गते बिहीबार,
समय: ‍बिहान १०:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार।