समितिको सातौँ बैठकको सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन  समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०६/२४ गते, बुधबार।
समय: बिहान ११:०० बजे।
स्थान: सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्ष ।
कार्यसूची:
  1. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल,
  2. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारवाही सम्बन्धमा छलफल  । ।