२०८० कार्तिक १५ गते बुधबार बस्ने समितिको १६ औ बैठकको सूचना ।


सूचना
 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
 
बैठकको कार्यसूची
१.बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन सम्बन्धमा
२. विविध

बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०७/१५ गते बुधबार,
समय: ‍बिहान ११:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार ।