सार्वजनिक लेखा समितिको अठारौं बैठक सम्बन्धी सूचना ।


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको  अठारौं  बैठक देहायको मिति,समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

बैठकको मिति, समय र स्थान :-

मिति : २०८०/०९/११ गते, बुधबार
समय :बिहानकाे ११:३० बजे
स्थान : समितिको बैठक कक्ष (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)
18th.pdf