कार्यक्रम हुने सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद सचिवालय, संसदीय प्रशिक्षण शाखाको आयोजनामा गुणस्तरीय कानून निर्माणमा माननीय सदस्यहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रम  देहायको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/१०/२९ गते, सोमबार।
समय: दिनको १:०० बजे।
स्थान:  कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।