सबै सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना पढ्नुहोस्
2 सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएकाे सूचना पढ्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पढ्नुहोस्
4 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5 अन्तरव्यवस्थापिका स‌ंघ (IPU) काे Assembly सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुहोस्
6 प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
7 प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना पढ्नुहोस्
8 सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना पढ्नुहोस्
9 बोलपत्र आव्हानको सूचना पढ्नुहोस्
10 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results