पदाधिकारीहरु


 

अग्निप्रसाद सापकोटा 

 सम्माननीय सभामुख 

पुष्पा भूसाल (गौतम)

माननीय उपसभामुख