सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७६-१०-२३ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७६ माघ २३ गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७६-१०-२१ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७६ माघ २१ गते पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७६-१०-१७ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७६ माघ १७ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७६-१०-१४ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७६ माघ १४ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७६-१०-१२ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७६, माघ १२ गते पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०७६-१०-६ पढ्नुहोस्
12. सभामुख उम्मेदवारकाे अन्तिम नामावली प्रकाशन पढ्नुहोस्
13. सभामुख निर्वाचनकाे तालिका पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७६, माघ ६ गते (दाेस्राे) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७६, माघ ६ गते पढ्नुहोस्
16. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-२७ पढ्नुहोस्
17. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-१६ पढ्नुहोस्
18. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-११ पढ्नुहोस्
19. सूचना पत्र २०७६-९-४ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७६, पुस ४ गते पढ्नुहोस्
21. प्रतिनिधि सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
22. सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ पढ्नुहोस्
23. सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७ पढ्नुहोस्
24. तत्कालिन सभामुखलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-२३ पढ्नुहोस्
25. सभामुखको राजीनामाको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-१५ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०७६-६-२ पढ्नुहोस्
27. चाैथो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (तेस्रो) पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते पढ्नुहोस्