"सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने" विषयक सभामा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

प्रकाशित मिति: 2023-04-17 डाउनलोड गर्नुहोस्