संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संविधान सभा दर्पण - २ (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
2 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
3 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
4 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
5 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
6 विधेयक संग्रह २०७७ (छैटौं अधिवेशन) पढ्नुहोस्
7 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
8 संसदीय विवरण पुस्तिका, व्यवस्थापिका-संसद (२०६३ - २०६४) पढ्नुहोस्
9 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
10 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७७ पढ्नुहोस्
11 संयुक्त बैठक चाैथौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
12 संयुक्त बैठक छैटौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13 प्रतिनिधि सभा छैटौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
15 विधेयक संग्रह २०७६ (पाँचौ अधिवेशन) पढ्नुहोस्
16 प्रतिनिधि सभा पाँचौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
17 विधेयक संग्रह २०७६ पढ्नुहोस्
18 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
19 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 5 results