संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०४/२६) पढ्नुहोस्
2 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०४/२६) पढ्नुहोस्
3 नेपालमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७९ पढ्नुहोस्
4 संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
5 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०४/०४) पढ्नुहोस्
6 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०४/०१) पढ्नुहोस्
7 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७९ पढ्नुहोस्
8 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
9 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
10 का.स.मू. फाराम (रा.प.अनङ्कित तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीका लागि) पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण अङ्क - २६ पढ्नुहोस्
12 प्रतिनिधि सभा बैठक दशौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13 प्रतिनिधि सभा बैठक नवौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०७८/१२/१२) पढ्नुहोस्
15 संसद दर्पण अङ्क -२५ पढ्नुहोस्
16 मिति २०७८ फागुन २१ देखि पदावधि कायम भएका राष्ट्रिय सभाको नवनिर्वाचित सदस्यहरु पढ्नुहोस्
17 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०२/२०) पढ्नुहोस्
18 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०२/२०) पढ्नुहोस्
19 सचिव, समिति सचिवालय, महाशाखा, शाखा तथा इकाई तथा पदहरुको कार्य विवरण पढ्नुहोस्
20 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 7 results