संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संसद दर्पण अङ्क २३ पढ्नुहोस्
2 संसद दर्पण अङ्क २२ पढ्नुहोस्
3 प्रतिनिधि सभा बैठक आठौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
4 संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसद (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
5 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७८ पढ्नुहोस्
6 प्रतिनिधि सभा बैठक अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
7 प्रतिनिधि सभा बैठक सातौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
8 संसद सदस्य एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
9 नवौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
10 आठौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
11 संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनः अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
12 पेशाकर्मी सरल कर्जा उपभोग फारम पढ्नुहोस्
13 अभिलेख व्यवस्थापन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
14 संसदीय विवरण पुस्तिका, पुनर्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३ वैशाख - माघ) पढ्नुहोस्
15 Bidding document (Procurement of supply, delivery and fitting of furniture goods) पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण अङ्क २१ ( २०७७ माघ January 2021) पढ्नुहोस्
17 BIDDING DOCUMENTS OF NON-CONSULTING SERVICE पढ्नुहोस्
18 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५६ - २०५९) पढ्नुहोस्
19 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५१ - २०५५) पढ्नुहोस्
20 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०४८ - २०५१) पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 7 results