संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 पेशाकर्मी सरल कर्जा उपभोग फारम पढ्नुहोस्
2 अभिलेख व्यवस्थापन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
3 संसदीय विवरण पुस्तिका, पुनर्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३ वैशाख - माघ) पढ्नुहोस्
4 Bidding document (Procurement of supply, delivery and fitting of furniture goods) पढ्नुहोस्
5 संसद दर्पण अङ्क २१ ( २०७७ माघ January 2021) पढ्नुहोस्
6 BIDDING DOCUMENTS OF NON-CONSULTING SERVICE पढ्नुहोस्
7 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५६ - २०५९) पढ्नुहोस्
8 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५१ - २०५५) पढ्नुहोस्
9 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०४८ - २०५१) पढ्नुहोस्
10 संसदीय विवरण पुस्तिका, राष्ट्रिय सभा (२०४८ - २०५९) पढ्नुहोस्
11 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा / महासभा (२०१६ - २०१७) पढ्नुहोस्
12 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७ पढ्नुहोस्
13 संसद दर्पण अङ्क २० ( २०७७ साउन देखि असोजसम्म) पढ्नुहोस्
14 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
15 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
16 कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन २०७७ पढ्नुहोस्
17 संविधान सभा दर्पण - २ (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
18 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
19 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
20 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 7 results