संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०९/१७) पढ्नुहोस्
2 संसद दर्पण अङ्क ३१, २०८० कात्तिक पढ्नुहोस्
3 विद्युत विधेयक, २०८० को एकिकृत संशोधन विवरण पढ्नुहोस्
4 विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० माथि संशोधनहरू पढ्नुहोस्
5 सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विध्यक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस्
6 विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को (एकिकृत संशोधन विवरण) पढ्नुहोस्
7 संघीय संसद संयुक्त सभा अधिवेशन, २०८० का बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
8 प्रतिनिधि सभा, २०७९ दोस्रो अधिवेशनका बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
9 प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा टेबल भएका प्रश्नोत्तर, २०८० पढ्नुहोस्
10 संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन (२०७४-२०७९) पढ्नुहोस्
11 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०६/०७) पढ्नुहोस्
12 संसद दर्पण अङ्क ३०, २०८० साउन पढ्नुहोस्
13 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०५/१३) पढ्नुहोस्
14 नेपालमा गैरसरकारी विधेयक अभ्यास पढ्नुहोस्
15 नेपालमा अध्यादेशः व्यवस्था र अभ्यास पढ्नुहोस्
16 संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास पढ्नुहोस्
17 सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
18 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०७४- २०७९) पढ्नुहोस्
19 संसद दर्पण अङ्क २९, २०८० जेठ पढ्नुहोस्
20 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०२/१७) पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 10 results