संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
2 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
4 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
5 विधेयक संग्रह २०७७ (छैटौं अधिवेशन) पढ्नुहोस्
6 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
7 संसदीय विवरण पुस्तिका, व्यवस्थापिका-संसद (२०६३ - २०६४) पढ्नुहोस्
8 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
9 संयुक्त बैठक चाैथौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
10 संयुक्त बैठक छैटौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11 प्रतिनिधि सभा छैटौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
12 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
13 विधेयक संग्रह २०७६ (पाँचौ अधिवेशन) पढ्नुहोस्
14 प्रतिनिधि सभा पाँचौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15 विधेयक संग्रह २०७६ पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
17 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
18 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
19 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
20 प्रतिनिधि सभा चौथो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 6 results