संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
2 विधेयक संग्रह २०७७ (छैटौं अधिवेशन) पढ्नुहोस्
3 संसदीय विवरण पुस्तिका, व्यवस्थापिका-संसद (२०६३ - २०६४) पढ्नुहोस्
4 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
5 संयुक्त बैठक चाैथौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
6 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
7 विधेयक संग्रह २०७६ (पाँचौ अधिवेशन) पढ्नुहोस्
8 प्रतिनिधि सभा पाँचौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
9 विधेयक संग्रह २०७६ पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
11 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
12 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
13 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
14 प्रतिनिधि सभा चौथो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
16 प्रतिनिधि सभा तेस्रो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
17 प्रतिनिधि सभा दोस्रो अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
18 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
19 विधेयक स‌ंग्रह, २०७५ तेस्रो अधिवेशन पढ्नुहोस्
20 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 7 results