संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
2 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
3 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
4 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
5 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
6 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
7 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७५ पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अङ्क १४ पढ्नुहोस्
9 प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा रहने माननीय सदस्यहरुकाे नामावली पढ्नुहोस्
10 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
11 सम्पति विवरण फाराम २ पढ्नुहोस्
12 सम्पति विवरण फाराम १ पढ्नुहोस्
13 का स मू फाराम (रा प प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
14 का स मू फाराम (रा प द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
15 का स मू फाराम (रा प तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
16 का स मू फाराम (रा प अन‌ं र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
17 प्रतिनिधि सभा पहिलाेअधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 6 results