संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाकाे बैठकका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
3 अन्तरिम कार्यविधि , प्रतिनिधि सभा पढ्नुहोस्
4 स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानविन विषेश समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापिका–संसदको तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी पढ्नुहोस्
6 संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
7 नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ९ पढ्नुहोस्
9 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
10 २०७३ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
11 २०७२ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
12 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ८ पढ्नुहोस्
13 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ५ पढ्नुहोस्
14 व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको नामावली, २०७० पढ्नुहोस्
17 व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, २०७३ पढ्नुहोस्
18 व्यवस्थापिका संसद दर्पण २०७३ बर्ष १ अंक ४ पढ्नुहोस्
19 व्यवस्थापिका–संसद र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी परिचय पढ्नुहोस्
20 टेलिफाेन डाइरेक्टरी (अन्तिम परिमार्जन २०७३।३।२८ ) पढ्नुहोस्
24 संविधानसभा दर्पण २०६५-६९ पढ्नुहोस्
25 नेपालको संबिधान पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 3 results