संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 व्यवस्थापिका-संसद नवाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2 व्यवस्थापिका-संसद विशेष अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
3 व्यवस्थापिका-संसद अाठाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
4 व्यवस्थापिका-संसद साताैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापिका-संसद छैठाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
6 व्यवस्थापिका-संसद पाँचाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
7 व्यवस्थापिका-संसद चाैथाे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
8 संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदकाे हैसियतमा बसेकाे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
9 संविधान सभा, २०६५ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
10 व्यवस्थापिका-संसद विशेष अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11 व्यवस्थापिका-संसद तेस्राे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
12 व्यवस्थापिका-संसद दाेस्राे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाकाे बैठकका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15 अन्तरिम कार्यविधि , प्रतिनिधि सभा पढ्नुहोस्
16 स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानविन विषेश समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
17 व्यवस्थापिका–संसदको तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी पढ्नुहोस्
18 संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
19 नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ पढ्नुहोस्
20 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ९ पढ्नुहोस्
Showing 4 result of total 5 results