संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
2 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७५ पढ्नुहोस्
4 संसद दर्पण अङ्क १४ पढ्नुहोस्
5 प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा रहने माननीय सदस्यहरुकाे नामावली पढ्नुहोस्
6 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
7 सम्पति विवरण फाराम २ पढ्नुहोस्
8 सम्पति विवरण फाराम १ पढ्नुहोस्
9 का स मू फाराम (रा प प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
10 का स मू फाराम (रा प द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
11 का स मू फाराम (रा प तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
12 का स मू फाराम (रा प अन‌ं र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
13 प्रतिनिधि सभा पहिलाेअधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 व्यवस्थापिका-संसद तेस्राे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15 व्यवस्थापिका-संसद दाेस्राे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
16 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
17 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन ४ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
Showing 4 result of total 6 results