संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 समिति प्रणाली (राष्ट्रिय सभा विशेष) पढ्नुहोस्
2 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष (भाग २) पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७९ पढ्नुहोस्
4 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०९/०३) पढ्नुहोस्
5 संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरोकार निकायलाई कार्यान्वयनका लागि गरेका सिफारिसहरू पढ्नुहोस्
6 संसदीय विवरण पुस्तिका, रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद (२०७२ - २०७४) पढ्नुहोस्
7 संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसद (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
8 संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवशेन, २०७९ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
9 प्रतिनिधि सभा बैठक एघारौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण २०७९ साउन अङ्क २७ पढ्नुहोस्
11 महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
12 नेपालमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७९ पढ्नुहोस्
13 संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
14 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
15 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
16 का.स.मू. फाराम (रा.प.अनङ्कित तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीका लागि) पढ्नुहोस्
17 संसद दर्पण अङ्क - २६ पढ्नुहोस्
18 प्रतिनिधि सभा बैठक दशौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
19 प्रतिनिधि सभा बैठक नवौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
20 संसद दर्पण अङ्क -२५ पढ्नुहोस्
Showing 4 result of total 10 results