संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन ३ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन २ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
3 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन १ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
4 संविधान सभा, २०७० काे सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापिका-संसद एघाराैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
6 व्यवस्थापिका-संसद दशाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
7 व्यवस्थापिका-संसद नवाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
8 व्यवस्थापिका-संसद विशेष अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
9 व्यवस्थापिका-संसद अाठाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
10 व्यवस्थापिका-संसद साताैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11 व्यवस्थापिका-संसद छैठाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
12 व्यवस्थापिका-संसद पाँचाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13 व्यवस्थापिका-संसद चाैथाे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदकाे हैसियतमा बसेकाे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15 संविधान सभा, २०६५ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
16 व्यवस्थापिका-संसद विशेष अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
17 व्यवस्थापिका-संसद तेस्राे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
18 व्यवस्थापिका-संसद दाेस्राे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
19 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
20 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाकाे बैठकका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 6 results