संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 व्यवस्थापिका-संसद दाेस्राे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
3 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाकाे बैठकका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
4 अन्तरिम कार्यविधि , प्रतिनिधि सभा पढ्नुहोस्
5 स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानविन विषेश समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
6 संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
7 नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ९ पढ्नुहोस्
9 सचिवालयका विभिन्न समिति, महाशाखा, शाखा, निजी सचिवालयहरु तथा संसदीय दलका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ८ पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ५ पढ्नुहोस्
12 व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको नामावली, २०७० पढ्नुहोस्
13 व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, २०७३ पढ्नुहोस्
14 व्यवस्थापिका संसद दर्पण २०७३ बर्ष १ अंक ४ पढ्नुहोस्
15 व्यवस्थापिका–संसद र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी परिचय पढ्नुहोस्
16 टेलिफाेन डाइरेक्टरी (अन्तिम परिमार्जन २०७३।३।२८ ) पढ्नुहोस्
Showing 6 result of total 7 results