आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाकाे अर्को बैठक २०७७, फागुन २६ गते बुधबार, दिनको १ :०० बजे
यो संसद बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७५, वैशाख २३ गते सूचना पत्र २०७४-१२-२० दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत २० गते प्रतिनिधि सभा पहिलाे अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाहीकाे विवरण सूचना पत्र २०७४-१२-१९ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १९ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१६ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १६ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१२ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत २ गते सूचना पत्र २०७४-१२-२ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २७ गते सूचना पत्र २०७४-११-२७ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २६ गते सूचना पत्र २०७४-११-२६ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २२ गते सूचना पत्र २०७४-११-२२ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २१ गते सूचना पत्र २०७४-११-२१