आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
यो संसद बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सूचनापत्र २०७९-१२-५ स्थान रिक्तताकाे सूचना बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-११-१७ सूचनापत्र २०७९-११-१५ सूचनापत्र २०७९-११-१२ सूचनापत्र २०७९-११-१० प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ सूचनापत्र २०७९-११-३ सूचनापत्र २०७९-१०-२९ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-१०-२७ सूचनापत्र २०७९-१०-२७ सूचनापत्र २०७९-१०-२२ सूचनापत्र २०७९-१०-१८ सूचनापत्र २०७९-१०-१० सूचनापत्र २०७९-१०-७ उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली सूचनापत्र २०७९-१०-५ उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना सभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना सूचनापत्र २०७९-९-२६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-९-२६ सूचनापत्र २०७९-९-२५ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना सदस्य निलम्बन सम्बन्धी सूचना सूचनापत्र २०७९-६-१ एघारौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही सूचनापत्र २०७९-५-३१ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-३० बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-२९ सूचनापत्र २०७९-५-२९ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-२५ सूचनापत्र २०७९-५-२२ सूचनापत्र २०७९-५-२१ सूचनापत्र २०७९-५-१९ सूचनापत्र २०७९-५-१७ सूचनापत्र २०७९-५-१३ सूचनापत्र २०७९-५-७ सूचनापत्र २०७९-५-६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-५ सूचनापत्र २०७९-५-२ सूचनापत्र २०७९-४-३१ सूचनापत्र २०७९-४-२९ सूचनापत्र २०७९-४-२५ सूचनापत्र २०७९-४-२४ सूचनापत्र २०७९-४-२२ सूचनापत्र २०७९-४-१७ सूचनापत्र २०७९-४-१३ सूचनापत्र २०७९-४-१० सूचनापत्र २०७९-४-८ सूचनापत्र २०७९-४-६ सूचनापत्र २०७९-४-५ सूचनापत्र २०७९-४-४ सूचनापत्र २०७९-३-३१ उपसभामुख पदको उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली सूचनापत्र २०७९-३-३० सूचनापत्र २०७९-३-२९ उपसभामुख निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सूचनापत्र २०७९-३-२७ सूचनापत्र २०७९-३-२४ सूचनापत्र २०७९-३-२३ सूचनापत्र २०७९-३-२२ सूचनापत्र २०७९-३-२० सूचनापत्र २०७९-३-१२ सूचनापत्र २०७९-३-९ सूचनापत्र २०७९-३-७ सूचनापत्र २०७९-३-६ सूचनापत्र २०७९-३-३ सूचनापत्र २०७९-३-२ सूचनापत्र २०७९-३-१ सूचनापत्र २०७९-२-३१ सूचनापत्र २०७९-२-३० सूचनापत्र २०७९-२-२९ सूचनापत्र २०७९-२-२७ सूचनापत्र २०७९-२-२६ सूचनापत्र २०७९-२-२५ सूचनापत्र २०७९-२-२४ सूचनापत्र २०७९-२-२३ सूचनापत्र २०७९-२-२० खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सूचना मन्त्रालयगत छलफल कार्यक्रम २०७९/८० सूचनापत्र २०७९-२-१९ सूचनापत्र २०७९-२-१८ सूचनापत्र २०७९-२-१७ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-२-१५ सूचनापत्र २०७९-२-१५ सूचनापत्र २०७९-२-१४ सूचनापत्र २०७९-२-१३ सूचनापत्र २०७९-२-१२ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-२-१० सूचनापत्र २०७९-२-१० सूचनापत्र २०७९-२-६ सूचनापत्र २०७९-२-५ सूचनापत्र २०७९-२-३ सूचनापत्र २०७९-२-४ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१३ दशौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना दशौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही सूचनापत्र २०७८-११-२२ सूचनापत्र २०७८-११-१८ सूचनापत्र २०७८-११-१५ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१२ सूचनापत्र २०७८-११-०८ सूचनापत्र २०७८-११-०६ सूचनापत्र २०७८-११-०४ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-२६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-१६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-३ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२८ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२२ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-१८ सूचनापत्र २०७८-०९-०६ सूचनापत्र २०७८-०८-२८ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-०७-११ नवौ‌ अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-६-२५ सूचनापत्र २०७८-६-२२ सूचनापत्र २०७८-६-१९ सूचनापत्र २०७८-६-१४ सूचनापत्र २०७८-६-११ सूचनापत्र २०७८-६-७ सूचनापत्र २०७८-६-४ सूचनापत्र २०७८-५-२९ मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-५-२७ सूचनापत्र २०७८-५-२५ सूचनापत्र २०७८-५-२३ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पत्र २०७८-५-२० सूचनापत्र २०७८-४-३२ भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, आठौं अधिवेशन सूचनापत्र २०७८-४-२९ सूचनापत्र २०७८-४-२८ सूचनापत्र २०७८-४-२६ सूचनापत्र २०७८-४-१९ सूचनापत्र २०७८-४-१५ सूचनापत्र २०७८-४-१२ सूचनापत्र २०७८-४-८ सूचनापत्र २०७८-४-३ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-१-२७ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१-२७ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, सातौं अधिवेशन अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७७-१२-३० सूचनापत्र २०७७-१२-२६ सूचनापत्र २०७७-१२-२३ सूचनापत्र २०७७-१२-१८ सूचनापत्र २०७७-१२-१० सूचनापत्र २०७७-१२-६ सूचनापत्र २०७७-१२-३ सूचनापत्र २०७७-११-२६ सूचनापत्र २०७७-११-२३ स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-७-२३ स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र स्थान रिक्तताको सूचनापत्र अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७७-०३-१८ सूचनापत्र २०७७-३-१७ सूचनापत्र २०७७-३-९ सूचनापत्र २०७७-३-४ सूचनापत्र २०७७-२-३२ सूचनापत्र २०७७-२-३१ सूचनापत्र २०७७-२-२८ सूचनापत्र २०७७-२-२७ सूचनापत्र २०७७-२-२५ सूचनापत्र २०७७-२-२६ सूचनापत्र २०७७-२-२४ सूचनापत्र २०७७-२-२३ सूचनापत्र २०७७-२-१९ सूचनापत्र २०७७-२-१८ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-१५ सूचनापत्र २०७७-२-१५ सूचनापत्र २०७७-२-१४ सूचनापत्र २०७७-२-१४ सूचनापत्र २०७७-२-१३ सूचनापत्र २०७७-२-६ सूचनापत्र २०७७-२-५ सूचनापत्र २०७७-२-५ सूचनापत्र २०७७-२-४ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-२ सूचनापत्र २०७७-२-२ सूचनापत्र २०७७-१-३१ सूचनापत्र २०७७-१-२९ सूचनापत्र २०७७-१-३० सूचनापत्र २०७७-१-२८ सूचनापत्र २०७७-१-२६ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२४ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२१ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-१२ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-६ सूचनापत्र २०७६-११-२९ सूचनापत्र २०७६-११-२३ सूचनापत्र २०७६-११-२१ सूचनापत्र २०७६-११-१९ सूचनापत्र २०७६-११-१५ सूचनापत्र २०७६-११-१८ सूचनापत्र २०७६-११-१३ सूचनापत्र २०७६-११-१४ सूचनापत्र २०७६-११-८ सूचनापत्र २०७६-११-६ सूचनापत्र २०७६-११-३ सूचनापत्र २०७६-११-२ सूचनापत्र २०७६-१०-२९ सूचनापत्र २०७६-१०-२८ सूचनापत्र २०७६-१०-२६ सूचनापत्र २०७६-१०-२६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-१०-२४ सूचनापत्र २०७६-१०-२३ सूचनापत्र २०७६-१०-२१ सूचनापत्र २०७६-१०-१७ सूचनापत्र २०७६-१०-१४ सूचनापत्र २०७६-१०-१२ सूचनापत्र २०७६-१०-६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-२७ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-१६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-११ सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७
दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत ५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २९ गते संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १८ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असोज १ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ३१ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ३१ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २१ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १९ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ३१ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १३ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ८ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३१ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३१ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २७ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ९ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३१ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १९ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १८ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १७ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १४ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १३ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ५ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ४ गते दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ४ गते सूचनापत्र २०७८-०९-०७ दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ मंसिर २८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ कार्तिक ११ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज १४ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ११ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ४ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७८ वैशाख २७ गते ​दैनिक कार्यसूची २०७८ वैशाख २७ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३० गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत १८ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत १० गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २३ गते