आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाकाे अर्काे बैठक २०७८ साउन १२ गते, मंगलबार दिनको १ः०० बजे
यो संसद बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सूचनापत्र २०७८-४-३ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-१-२७ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१-२७ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, सातौं अधिवेशन अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७७-१२-३० सूचनापत्र २०७७-१२-२६ सूचनापत्र २०७७-१२-२३ सूचनापत्र २०७७-१२-१८ सूचनापत्र २०७७-१२-१० सूचनापत्र २०७७-१२-६ सूचनापत्र २०७७-१२-३ सूचनापत्र २०७७-११-२६ सूचनापत्र २०७७-११-२३ स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-७-२३ स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र स्थान रिक्तताको सूचनापत्र अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७७-०३-१८ सूचनापत्र २०७७-३-१७ सूचनापत्र २०७७-३-९ सूचनापत्र २०७७-३-४ सूचनापत्र २०७७-२-३२ सूचनापत्र २०७७-२-३१ सूचनापत्र २०७७-२-२८ सूचनापत्र २०७७-२-२७ सूचनापत्र २०७७-२-२५ सूचनापत्र २०७७-२-२६ सूचनापत्र २०७७-२-२४ सूचनापत्र २०७७-२-२३ सूचनापत्र २०७७-२-१९ सूचनापत्र २०७७-२-१८ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-१५ सूचनापत्र २०७७-२-१५ सूचनापत्र २०७७-२-१४ सूचनापत्र २०७७-२-१४ सूचनापत्र २०७७-२-१३ सूचनापत्र २०७७-२-६ सूचनापत्र २०७७-२-५ सूचनापत्र २०७७-२-५ सूचनापत्र २०७७-२-४ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-२ सूचनापत्र २०७७-२-२ सूचनापत्र २०७७-१-३१ सूचनापत्र २०७७-१-२९ सूचनापत्र २०७७-१-३० सूचनापत्र २०७७-१-२८ सूचनापत्र २०७७-१-२६ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२४ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२१ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-१२ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-६ सूचनापत्र २०७६-११-२९ सूचनापत्र २०७६-११-२३ सूचनापत्र २०७६-११-२१ सूचनापत्र २०७६-११-१९ सूचनापत्र २०७६-११-१५ सूचनापत्र २०७६-११-१८ सूचनापत्र २०७६-११-१३ सूचनापत्र २०७६-११-१४ सूचनापत्र २०७६-११-८ सूचनापत्र २०७६-११-६ सूचनापत्र २०७६-११-३ सूचनापत्र २०७६-११-२ सूचनापत्र २०७६-१०-२९ सूचनापत्र २०७६-१०-२८ सूचनापत्र २०७६-१०-२६ सूचनापत्र २०७६-१०-२६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-१०-२४ सूचनापत्र २०७६-१०-२३ सूचनापत्र २०७६-१०-२१ सूचनापत्र २०७६-१०-१७ सूचनापत्र २०७६-१०-१४ सूचनापत्र २०७६-१०-१२ सूचनापत्र २०७६-१०-६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-२७ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-१६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-११ सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७