आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाकाे अर्काे बैठक, २०७८ पुष १८ गते आइतबार दिनकाे १ः०० बजे
यो संसद बैठकको रेकर्डेड भिडियो हो। अन्य भिडियो संग्रह हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-३ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२८ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२२ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-१८ सूचनापत्र २०७८-०९-०६ सूचनापत्र २०७८-०८-२८ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-०७-११ नवौ‌ अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-६-२५ सूचनापत्र २०७८-६-२२ सूचनापत्र २०७८-६-१९ सूचनापत्र २०७८-६-१४ सूचनापत्र २०७८-६-११ सूचनापत्र २०७८-६-७ सूचनापत्र २०७८-६-४ सूचनापत्र २०७८-५-२९ मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-५-२७ सूचनापत्र २०७८-५-२५ सूचनापत्र २०७८-५-२३ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पत्र २०७८-५-२० सूचनापत्र २०७८-४-३२ भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, आठौं अधिवेशन सूचनापत्र २०७८-४-२९ सूचनापत्र २०७८-४-२८ सूचनापत्र २०७८-४-२६ सूचनापत्र २०७८-४-१९ सूचनापत्र २०७८-४-१५ सूचनापत्र २०७८-४-१२ सूचनापत्र २०७८-४-८ सूचनापत्र २०७८-४-३ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७८-१-२७ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१-२७ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, सातौं अधिवेशन अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र सूचनापत्र २०७७-१२-३० सूचनापत्र २०७७-१२-२६ सूचनापत्र २०७७-१२-२३ सूचनापत्र २०७७-१२-१८ सूचनापत्र २०७७-१२-१० सूचनापत्र २०७७-१२-६ सूचनापत्र २०७७-१२-३ सूचनापत्र २०७७-११-२६ सूचनापत्र २०७७-११-२३ स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-७-२३ स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र स्थान रिक्तताको सूचनापत्र अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७७-०३-१८ सूचनापत्र २०७७-३-१७ सूचनापत्र २०७७-३-९ सूचनापत्र २०७७-३-४ सूचनापत्र २०७७-२-३२ सूचनापत्र २०७७-२-३१ सूचनापत्र २०७७-२-२८ सूचनापत्र २०७७-२-२७ सूचनापत्र २०७७-२-२५ सूचनापत्र २०७७-२-२६ सूचनापत्र २०७७-२-२४ सूचनापत्र २०७७-२-२३ सूचनापत्र २०७७-२-१९ सूचनापत्र २०७७-२-१८ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-१५ सूचनापत्र २०७७-२-१५ सूचनापत्र २०७७-२-१४ सूचनापत्र २०७७-२-१४ सूचनापत्र २०७७-२-१३ सूचनापत्र २०७७-२-६ सूचनापत्र २०७७-२-५ सूचनापत्र २०७७-२-५ सूचनापत्र २०७७-२-४ संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-२ सूचनापत्र २०७७-२-२ सूचनापत्र २०७७-१-३१ सूचनापत्र २०७७-१-२९ सूचनापत्र २०७७-१-३० सूचनापत्र २०७७-१-२८ सूचनापत्र २०७७-१-२६ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२४ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२१ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-१२ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-६ सूचनापत्र २०७६-११-२९ सूचनापत्र २०७६-११-२३ सूचनापत्र २०७६-११-२१ सूचनापत्र २०७६-११-१९ सूचनापत्र २०७६-११-१५ सूचनापत्र २०७६-११-१८ सूचनापत्र २०७६-११-१३ सूचनापत्र २०७६-११-१४ सूचनापत्र २०७६-११-८ सूचनापत्र २०७६-११-६ सूचनापत्र २०७६-११-३ सूचनापत्र २०७६-११-२ सूचनापत्र २०७६-१०-२९ सूचनापत्र २०७६-१०-२८ सूचनापत्र २०७६-१०-२६ सूचनापत्र २०७६-१०-२६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-१०-२४ सूचनापत्र २०७६-१०-२३ सूचनापत्र २०७६-१०-२१ सूचनापत्र २०७६-१०-१७ सूचनापत्र २०७६-१०-१४ सूचनापत्र २०७६-१०-१२ सूचनापत्र २०७६-१०-६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-२७ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-१६ बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-११ सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७
सूचनापत्र २०७८-०९-०७ दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ मंसिर २८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ कार्तिक ११ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज १४ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ११ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ७ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ४ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २७ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १९ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १५ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ८ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७८ वैशाख २७ गते ​दैनिक कार्यसूची २०७८ वैशाख २७ गते (दोस्रो) दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३० गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत २३ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत १८ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत १० गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ६ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २६ गते दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २३ गते