प्रतिनिधि सभा बैठक, २०७९ जेष्ठ १४ गते शनिबार (दोस्रो बैठक) / सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवापूर्ण विवरण

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा