प्रतिनिधि सभा बैठक, २०७९ माघ २९ गते, आइतबार दिनकाे ३:०० बजे / मा० उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आ.व. २०७९८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य दिनुहुँदैपूर्ण विवरण

मा० उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आ.व. २०७९८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्य  दिनुहुँदै