सावजनिक लेखा समितिका विभिन्न बैठकहरुका रेकर्ड गरिएका भिडियो संग्रह । / पहिलाे बैठक ।पूर्ण विवरण

मिति: २०८०।०२।०२ गते, मंगलवार
समय : विहान ९:०० बजे
स्थानः समितिको हल (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)