सावजनिक लेखा समितिका विभिन्न बैठकहरुका रेकर्ड गरिएका भिडियो संग्रह । / दाेस्राे बैठक ।पूर्ण विवरण

बैठकको मिति, समय र स्थान :-
मिति : २०८०/०२/०५ गते, शुक्रबार
समय : दिनको १२स:३० बजे
स्थान : समितिको बैठक कक्ष (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)