सावजनिक लेखा समितिका विभिन्न बैठकहरुका रेकर्ड गरिएका भिडियो संग्रह । / तेस्राे बैठक ।पूर्ण विवरण

बैठकको मिति, समय र स्थान :-
मिति : २०८०/०२/०७ गते, शुक्रबार
समय : दिनको ०८:३० बजे
स्थान : समितिको बैठक कक्ष (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)