सावजनिक लेखा समितिका विभिन्न बैठकहरुका रेकर्ड गरिएका भिडियो संग्रह । / चाैथाे बैठक ।पूर्ण विवरण

बैठकको मिति, समय र स्थान :-
मिति : २०८०/०२/१७ गते, बुधबार
समय : दिनको ०१:०० बजे
स्थान : समितिको बैठक कक्ष (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)