सावजनिक लेखा समितिका विभिन्न बैठकहरुका रेकर्ड गरिएका भिडियो संग्रह । / पाँचाै बैठकपूर्ण विवरण

बैठकको मिति, समय र स्थान :-
मिति : २०८०/०३/२४ गते, आइतबार
समय : बिहानको १०:०० बजे
स्थान : समितिको बैठक कक्ष (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)