सावजनिक लेखा समितिका विभिन्न बैठकहरुका रेकर्ड गरिएका भिडियो संग्रह । / साताैं बैठकपूर्ण विवरण

संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिको साताैं बैठक देहायको मिति,समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।

बैठकको मिति, समय र स्थान :-

मिति : २०८०/०४/१४ गते, आइतबार
समय : दिनकाे ०१:०० बजे
स्थान : समितिको बैठक कक्ष (कोठा नं. ४११, भवन नं. १)