“औद्यागिक व्यवसाय विधेयक, २०७५” का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुहुँदै प्रतिनिधिसभा सचिव श्री गाेपालनाथ याेगी


पूर्ण विवरण

“औद्यागिक व्यवसाय विधेयक, २०७५” का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुहुँदै प्रतिनिधिसभा सचिव श्री गाेपालनाथ याेगी