प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम गठित अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत


पूर्ण विवरण

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम गठित अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत