प्रतिनिधि सभा बैठक,२०७७ जेठ १८ गते, ११:०० बजे / “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” प्रस्तुतपूर्ण विवरण

मा० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा० शिवमाया तुम्वाहाङफेद्वारा “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” प्रस्तुत