ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इस्टिच्युटको सहभागितामुलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने सम्वन्धमा


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079/02/19
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2079/02/19

संवत्

2079

प्रस्तुतकर्ता

राम सहायक प्रसाद यादव

मन्त्रालय

बन तथा वातावरण मन्त्रालय

अधिवेशन

11

सरकारी/गैर-सरकारी
मूल/संशोधन

मूल

वर्ग
दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन