भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-11-29 2076-02-06 2076-02-07 2076-02-13 2076-04-26 2076-05-03 2076-06-01 2076-06-02 2076-10-28
दर्ता नं.

22

दर्ता मिति

2075-11-29

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल

मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

अधिवेशन

03

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download