समितिको बैठक बस्ने बारे

प्रकाशित मिति: 2019-02-03


यस समितिको बैठक मिति २०७५ माघ २३ गते बुधबार विहान १०: ३० बजे समितिको हल काठ घर नं २ सिंहदरवारमा बस्ने जानकारी गराइन्छ । बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि  छलफल  हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण माननीयज्यूलाइ उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।