राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ साउन १६ गते बिहीबार अपरान्ह ३:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ साउन १६ गते बिहीबार अपरान्ह ३:०० बजे ।