प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः नवौं

बैठक मितिः २०७८ असोज ७ गते बिहीबार

समयः दिनको २ः०० बजे