प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ जेठ १४ गते शनिबार

समयः बिहान ११:०० बजे