राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख २० गते शुक्रबार अपरान्ह ६:३० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ बैशाख २० गते शुक्रबार अपरान्ह ६:३० बजे ।